2 cặc sướng tê cặc với 1 lồn ngon hồng múp Thông qua tu luyện song tu âm dương, kỹ năng củ ọ đã được cải thiện rất nhiều. Cô gái trẻ Huyền Mộc Đại Pháp củ an Yushuang đã có thể tự do rút lại, đồng thời cũng đã đạt đến cảnh giới thu hoạch và bổ sung chân âm. Trong Song Tửu, nam thuộc dương, nữ thuộc âm, âm dương tương giao, khắc chế lẫn nhau, nam chứa âm trong Nguyên âm, nữ chứa âm trong Nguyên âm. Chân âm chân dương là cơ sở của sinh mệnh nam nữ, một khi chúng biến mất thì sinh mệnh sẽ chấm dứt. Trong phép bổ bình thường, bất kể là hái âm để dưỡng dương hay hái âm để dưỡng dương, đều là hấp thu nguyên âm hoặc nguyên dương của đối phương.