Địt em mông căng bậc nhất dâm đãng Anh ấy đã cống hiến hết mình cho bộ phận nhỏ và lĩnh vực thí nghiệm của mình, không phụ thuộc vào công lao của công ty, để quản lý tốt, viết bài tốt, học tập tốt và kinh doanh tốt. Sau đó, có người nói với Ke Zhishen rằng anh ta biết rằng Huang Kun, tổng giám đốc của công ty, sẽ bị thuyên chuyển đi Chẳng trách trong công ty náo động lên rất nhiều, chỉ có Ke Zhishen là bị giữ kín. Ke Zhishen cảm thấy công việc của công ty Qifeng quá phức tạp, lãnh đạo ngày ngày mưu mô, anh nói xấu tôi, tôi có lỗi với anh. Cứ tiếp tục thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc.